INFORMASJON

fk

Fanaråken Opp, frå 868 – 2.068 moh på 8,4 km blir i 2020 arrangert for 18. gong. Starten er ved Turtagrø Hotel 868 moh. Mål er på Fanaråken 2.068 moh ved nord-Europas høgastliggjande turisthytte. Samla høgdeskilnad er 1200 meter mellom start og mål.  Fanaråken opp samarbeidar med Aktiv mot Kreft og donerar 5000 kr, samt 25 kr pr deltakar til organisasjonen.

 

Løypa
Løypelengda er kontrollmålt til 8,4km. Dei fyrste 900 m av løypa går i slak stigning på asfalt oppover Sognefjellsvegen før løypa tek av på grusvegen innover Helgedalen. Etter omlag 5 km med om lag 200 m samla stigning går løypa bratt oppover fjellstien til toppen av Fanaråken. På 4 km stig løypa 1.000 høgdemeter.

Den fyrste halvdelen av løypa vart i 2011 lagd litt om og forlenga.
Stien opp til Fanaråken vart for nokre år sidan utbedra av sherpaer frå Nepal.

 

Klassar

Fanaråken Opp blir arrangert både med mosjonsklasse utan tidtaking og med konkurranseklassar med tidtaking. Deltakarrekorden er 568 .

Konkuranseklassar:

 • Kr. 350,- i konkurranseklassane for alle som er 23 år og eldre. (Kr 300 ved påmelding og betaling før 17.mai)
 • Kr. 300- i konkurranseklassane for alle mellom 15 og 22 år. (Kr 250 ved påmelding og betaling før 17.mai)

Merk at yngste klasse i konkurranseklassane er 15-17 år ! (f.2005-2003)
Medlemar i Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett – får kr 25,- i rabatt ved påmelding i konkurranseklassane før 1.august.
Mosjon:

 • Kr. 200,- i mosjonsklassa utan tidtaking for alle som er 23 år og eldre. (Kr 175 ved påmelding og betaling før 17.mai)
 • Kr. 150,- i mosjonsklassa utan tidtaking for alle opp til 22 år. (Kr 125 ved påmelding og betaling før 17.mai)

 

Mosjon 1550

Mosjon 1550 er for dei som har lyst på ein tur på løpsdagen, men tykkjer toppen på Fanaråken blir for langt.  Turen startar i Turtagrø og går opp mot Fanaråken til ca 1600 moh. Her stemplar du kortet ditt og får premie når du kjem ned att til Turtagrø.

I mosjonsklassa er det ikkje etterpåmeldingsgebyr.

 

Startkontingentar /Påmelding :

 • Påmeldingsfrist 6.august.

fkkk

Etterpåmelding:

Etterpåmeldings- gebyr på 50 kr i konkurranseklassa for dei som melder seg på etter 7.august.

Fordi løpet går inn i Jotunheimen Nasjonalpark er det deltakarbegrensning på 500 i konkurranseklassane.

Vær tidleg ute med påmeldinga !

 

Starttider

Kl. 11.00 går fellesstarten for konkurranseklassane på Turtagrø ved Turtagrø Hotel.

Kl. 07.30 – 10.00 er valgfri starttid for mosjon utan tidtaking. Merk at dei som deltek i trimklassa kan ikkje starte etter kl. 10.00.

Erfaringa er at dei aller fleste vil starte så tidleg som råd for å være på toppen i målområdet for å sjå innspurten i konkurranseklassane . Då må du vere på toppen før kl. 12.00. Dei beste aktive brukar under ein time til topps ! Løyperekorden er på 56 min !

 

Arrangør IL Fanaråk vil oppfordre alle i trimklassa om å kome seg til topps på Fanaråken før kl. 12.00 for å lage ei flott stemning i målområdet når konkurranseløparane kjem stormande i mål. Alle både trimmarar og konkurranseløparar som startar på nedturen medan løparar framleis er på opptur har ”vikeplikt” og må vise omsyn.

 

Aldersgrensar:

 • Nedre aldergrense i  konkurranseklassane er 15 år ( f. 2005 ).
 • Nedre aldersgrense i trim er 12 år ( f. 2008 ). Kl. 07.30 – 10.00 er valgfri starttid for mosjon utan tidtaking. Merk at dei som deltek i trimklassa kan ikkje starte etter kl. 10.00.
 • Yngre born enn 12 år kan kun delta i følgje med foreldre/ føresette.

 

Startnummer

Startnummerhenting vil føregå i Fjordstova i Skjolden fredag 7. august kl. 17.00– 21.00 og løpsdagen laurdag 8. august ved start på Turtagrø Hotel frå kl. 07.30-10.30 .

 

Sekk,vekt, varme kle og sko

Påbode med sekk frå start til mål.

Sekken må vege minst 2,0kg ! Alle deltakarane må ha sekk som skal vege minimum 2,0 kg på ryggen frå start til mål. Vekta blir kontrollert straks etter målpassering.

Deltakarane må sjølve bære med seg kle og mat for turen (både opp og ned !).
Det skal vere varme kle i sekken, for det kan vere kaldt på toppen ! Dersom det ved vektkontrollen etter målpassering viser seg at sekken veg mindre enn 2,0kg blir det lagt til 3 min til sluttida dersom sekken er inntil 0,5 kg for lett.

Dersom sekken veg mindre enn 1,5kg blir vedkomande diska.

Forbod mot sko med harde piggar ! Det er det forbod mot sko med harde piggar pga. at løypa går i Jotunheimen Nasjonalpark Drikke- /matstasjonar .

 

Drikkestasjonar:

For konkurranseklassane som har fellesstart kl. 11.00 er det 4 drikkestasjonar i løypa der det blir servert rikeleg med drikke:

 • Den første i Helgedalen der løypa forlet grusvegen og løparane tek til på den bratte oppstigninga mot Fanaråken (1.050 m.o.h),
 • Den andre er ved 1.500 moh.
 • Den tredje er ved 1.800 moh og den siste er ved Fanaråkhytta etter målpassering.

Alle i Trimklassa bør ha med seg drikke i sekken på turen oppover fordi drikkestasjonane ved 1500 moh og 1800 moh er kun for konkurranseklassane . Ta med flaske som du kan fylle på med ekstra LERUM saft på 1. drikkestasjon i Helgedalen 1050 moh.

 

Ta med deg pengar.

På Fannaråkhytta (DNT ) 2.068 moh, kan du få kjøpt varm suppe, kaffi m.m. Og skulle det være kaldt på toppen kan du gå inn og få varma deg. Sjå: www.turistforeningen.no/fannarakhytta/

 

Målpassering:

Alle i konkurranseklassane skal 50 meter før målstreken springe inn i høgre sluse som blir gradvis smalare fram mot målstreken slik at det kun går ein person i breidda. Den posisjonen du har 3 meter før målstreken, den har du også i mål. I tillegg til god skilting vil ein funksjonær stå og ”sluse” alle konkurranseløparane rett veg inn til mål !

Trimklassane skal 50 meter før målstreken gå inn i venstre sluse der dei får utdelt deltakarpremiar.

 

 

Premiering

 • Alle som kjem til topps på Fanaråken er vinnarar og får ein flott premie etter målpassering på Fanaråken. Tidsfristen for premie på Fanaråken er kl. 14.15
 • Dei 33,3% beste i konkurranseklassane blir premierte.

 

Premieutdeling
på Skjolden i Kulturhuset/ Fjordstova kl. 17.00:

KL. 17.00 har dei fleste hatt tid til bading og symjetur i Kulturhuset på Skjolden før premieutdelinga ! Symjebassenget og garderobeanlegget er gratis for alle deltakarane. Før premieutdelinga får deltakarane tilbod om rimeleg varm mat i Fjordstova.

Merk at det mellom kl. 16.45 og 17.00 blir vist video og lysbilete frå løpet i Fjordstova i Skjolden som oppkøyring til premieutdelinga kl. 17.00. I Fjordstova får du også kjøpt Fanaråken Opp –T-skjorta.

 

 

 

For meir info:

Ta kontakt med IL Fanaråk ved løpsleiar Anders Fortun på tlf 918 700 44, e-post: a-fortun@online.no eller Mona Bukve på tlf 997 22 349, e-post: mona_bukve@hotmail.com

Velkomen til eit unikt arrangement i praktfull natur !

 

Mål er ved Fannaråkhytta 2.068 moh, den høgast liggjande turisthytta i Nord-Europa.